"Tôi đã lấy cây dù của bạn do sơ ý ."

Dịch:I took your umbrella by mistake.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JaneTruong7

By và as dùng khác nhau thế nào?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/YenNguyen946960

I took your umbrella by accident

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.