Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã lấy cây dù của bạn do sơ ý ."

Dịch:I took your umbrella by mistake.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/JaneTruong7

By và as dùng khác nhau thế nào?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/YenNguyen946960

I took your umbrella by accident

8 tháng trước