Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sau một cuộc thảo luận dài chúng tôi đã có một kế hoạch."

Dịch:After a long discussion we had a plan.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 938

after a long discussion, we had a project.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

project khác với plan nha bạn

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoang145855

What!!!!

2 năm trước