Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn không hiểu."

Dịch:You do not understand.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huonggphuong

You don't get it thì sao nhỉ?

2 năm trước