"Bạn không hiểu."

Dịch:You do not understand.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huonggphuong

You don't get it thì sao nhỉ?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.