"It is a good hospital."

Dịch:Nó là một bệnh viện tốt.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieuwl

"Đó là một bệnh viện tốt" cũng nên là đáp án đúng, không nên quá cứng ngắc, cứng quá không tốt.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haanh2008

IT IS chứ đâu có phải THAT IS

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiNguyenVu

Phải dịch là "Nó là một bệnh viện tốt". Hay chỉ nói trong giải trí thôi chứ trong ngữ cảnh này thì không nên.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MTBisu

Không dịch it là nó thì dịch it là gì cho hay

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.