"כמה הריונות היו לה?"

Translation:How many pregnancies did she have?

August 24, 2016

7 Comments


https://www.duolingo.com/tomerisrael

"How many time was she pregnant" - How come it's wrong?

August 24, 2016

https://www.duolingo.com/AlmogL

כמה פעמים היא היתה בהריון?

August 24, 2016

https://www.duolingo.com/joelnaqqar

אז אין שם תואר למישהי בהריון כמו באנגלית?

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/PhilipDM15

Pregnant = בהריון אין כאילו הריונית או משהו כזה

July 15, 2017

https://www.duolingo.com/joelnaqqar

תודה על תשובה D:

July 15, 2017

https://www.duolingo.com/PhilipDM15

אין בעד מה

July 15, 2017

https://www.duolingo.com/gbauhr

I find her pronunciation of הריונות extremely difficult to understand.

January 9, 2019
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.