"כמה הריונות היו לה?"

Translation:How many pregnancies did she have?

August 24, 2016

11 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/gbauhr
  • 1725

I find her pronunciation of הריונות extremely difficult to understand.


https://www.duolingo.com/profile/Home-To-Him

I find it difficult to hear the pronunciation as well. It is supposed to be הֶרְיוֹנוֹת heryonot "pregnancies"


https://www.duolingo.com/profile/sehk

impossible to distinguish her words!


https://www.duolingo.com/profile/tomerisrael

"How many time was she pregnant" - How come it's wrong?


https://www.duolingo.com/profile/AlmogL

כמה פעמים היא היתה בהריון?


https://www.duolingo.com/profile/joelnaqqar

אז אין שם תואר למישהי בהריון כמו באנגלית?


https://www.duolingo.com/profile/PhilipDM15

Pregnant = בהריון אין כאילו הריונית או משהו כזה


https://www.duolingo.com/profile/joelnaqqar

תודה על תשובה D:


https://www.duolingo.com/profile/PhilipDM15

אין בעד מה


https://www.duolingo.com/profile/mtuJ4U
  • 1233

She needs diction lessons


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

Kama heryonot hayu la?

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.