Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"September"

Dịch:Tháng Chín

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

Vì doulingo không cho viết số

1 năm trước