Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The elephants are big."

Dịch:Những con voi thì to lớn.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BaoTram941744

mình viết những con voi thì to lớn mà đáp án của duolingo cũng vậy mà sao nó ghi là mình sai có bạn nào giúp mình với

2 năm trước