Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The woman goes."

Dịch:Người phụ nữ đi.

2 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieugia31

người đàn bà lại không đc ????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Endr0z
Endr0z
 • 25
 • 6
 • 2

(y) đàn bà sao lại sai nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trantthuyduong

woman moi di dc voi goes chu!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaycung

tôi dịch là "người đàn bà đi" không đúng à???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Alex.Gonz
Alex.Gonz
 • 14
 • 11
 • 9
 • 7

Người đàn bà và phụ nữ trong tiếng việt thì như nhau mà , sao lại sai nhỉ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/giang867110

Sao lại chia động từ goes vậy ạ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 12

Vì "the woman" là danh từ ngôi số 3, số ít, nên động từ "go" phải them "es" nha bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PanKy_PeihT

Tại sao dùng goes mà không dùng wants

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 12

Vì hai từ này là hai từ khác nghĩa nhau hoàn toàn. "The woman goes." là "Người phụ nữ đi." , còn "The woman wants." là "Người phụ nữ muốn." Trên đề bài đang yêu cầu dịch câu: "Người phụ nữ đi".

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PonponPon3

Đàn bà mà..

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Đàn bà là phân biệt với đàn ông. Còn phụ nữ thì con gái (girl) cũng là phụ nữ. Nên dùng đàn bà thì đúng hơn!

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dungtn1881

Người đàn bà đi sao lại sai

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dungtn1881

Người đàn bà đi bị sai???

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ltng346002

người đàn bà đi sao lại bảo sai?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/chien887150

Người đàn bà like người phụ nữ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/SaveQuang

Đàn bà lại sai hả trời

1 tháng trước