Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đã không hỏi bất cứ cái gì."

Dịch:She did not ask anything.

2 năm trước

0 Nhận xét