https://www.duolingo.com/Haru...Haru

PHRSAL VERB WITH " LOOK"

Haru...Haru
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 818

a

1. Look about: đợi chờ, đắn đo, nghĩ kĩ trước khi có kế hoạch làm gì

2. look about one: nhìn quanh

3. look after: nhìn theo; trông nom, chăm sóc

4. look at: nhìn, ngắm, xem xét; đương đầu

5. look away: quay đi, nhìn chỗ khác

6. look as if: có vẻ như

7. look black: nhìn một cách hằn học; có vẻ bi quan, đen tối

8. look blue: có vẻ buồn; có vẻ không hứa hẹn lắm

9.look back: quay lại nhìn, ngoái cổ lại nhìn

10. look back upon: nhìn lại (cái gì đã qua)

11. look down: nhìn xuống; hạ giá

12. look down on: ra vẻ kẻ cả

13.look down upon: xem thường

14. look for: tìm kiếm; đợi chờ, mong

15. look forward to (+ V-ing): mong đợi một cách hân hoan

16. look in: nhìn vào; ghé qua thăm, tạt vào

17. look into: nhìn vào bên trong; xem xét kĩ, nghiên cứu; nhìn ra, hướng về

18. look on: đứng xem, đứng nhìn

19. look out!: hãy cẩn thận!, hãy coi chừng!

20. look sth out (for sb/sth): tìm thấy cái gì

21. look over: xem xét, kiểm tra; tha thứ, quên đi, bỏ qua; bao quát, ở cao nhìn xuống

22. look round: nhìn quanh; suy nghĩ, cân nhắc

23. look through: không thèm nhìn, lờ đi; xem lướt qua

24. look sth through: xem kĩ, xem lần lượt, nhìn thấu

25. look to, look toward: lưu ý, cẩn thận về; mong đợi, đợi chờ (ở ai); tin vào, trông cậy vào

26. look up: nhìn lên, ngước lên; tìm kiếm, tra từ điển

27. look up to: tôn kính, kính trọng

28. look upon sb as: coi ai như là

Nguồn:https://www.facebook.com/stepupenglishcenter/photos/a.366247333431369.83334.261863640536406/1158752567514171/?type=3=notif_t=page_post_photo_id=1472263262596840

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...Ariana...

1 like for you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Haru...Haru
Haru...Haru
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 818

Thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Ariana...

kcj

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Natsume_Sorane_

Like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Haru...Haru
Haru...Haru
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 818

Thanks

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.