"הן יציעו להישאר בבית ולקרוא ספרים."

Translation:They will suggest to stay home and read books.

August 27, 2016

12 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/NatashaSha386361

A native (US) English speaker would use the gerund. "They will suggest staying home and reading books."


https://www.duolingo.com/profile/rBhr5
  • 1319

Yes, I would say that as an Australian too - I answered that and it was accepted.


https://www.duolingo.com/profile/houthakker72

does need to accept "stay at home" for UK etc speakers


https://www.duolingo.com/profile/TeribleT

Stay at home is not solely used in the UK.


https://www.duolingo.com/profile/Hadassah277241

Staying home is fine in America too. And that's exactly what the whole country is doing right now.


https://www.duolingo.com/profile/Theresa754142

‏הן יַצִּיעוּ לְהִשָּׁאֵר בַּבַּיִת וְלִקְרֹא סַפָּרִים

Hen yatsi’u lehisha’er ba-bayit ve-liqro sfarim.


https://www.duolingo.com/profile/BG8aa

they will advise?


https://www.duolingo.com/profile/DianaJohns790807

Stay or staying at home is also used.


https://www.duolingo.com/profile/anna3662

This is crazy I was right but they wii


https://www.duolingo.com/profile/anna3662

They will offer to stay home not only suggest


https://www.duolingo.com/profile/Heather873742

"Suggest to" is incorrect English

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.