"המצה הזאת קשָה כמו אבן!"

Translation:This matza is as hard as a rock!

August 27, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/AnCatDubh

נראה לי שהיא מפסח שעבר.

August 27, 2016

https://www.duolingo.com/Helene96744

matzah is also acceptible

March 3, 2017

https://www.duolingo.com/AnCatDubh

Note: Israelis don’t pronounce it kemo but rather kmo. Yeah, you gotta get used to the likely counter-intuitive consonant cluster.

October 2, 2018

https://www.duolingo.com/Hava_Dorit

כולנו חייבים לנסות מצות ספרדיות!

March 28, 2019

https://www.duolingo.com/shirki

Said everybody, at every Passover.

April 8, 2019
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.