"Παίζουν με τους αριθμούς."

Μετάφραση:They play with the figures.

πριν από 2 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/Eilistraeegr

Παίζουν με τους αριθμούς = they play with the figures ???

Πώς προκύπτει;

πριν από 2 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.