Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like walking at night."

Dịch:Tôi thích đi bộ vào buổi tối.

1 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thanhthieu2

Câu này ở thì gì vậy?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

Thì hiện tại đơn, diễn tả một sự việc hiển nhiên, "Tôi thích đi bộ vào buổi tối" trước cũng vậy, giờ cũng vậy.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NamNguyen529934

Vậy walking đây là danh từ ah

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DatPV
DatPV
 • 22
 • 8
 • 6

Ô. Thế câu này có ý nghĩa khác gì với "I like walk at night" k ạ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 12
 • 10
 • 8
 • 6

I like to walk at night là sở thích tạm thời, có thể hôm nay thích đi bộ vào ban đêm, mai thì không, còn I like walking at night là sở thích lâu dài.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHieu203

đi đêm lắm có ngày gặp ma =))

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/SoiiJunKim

Sao mà phức tạp thế nhở

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Dài dòng loằng ngoằng nhề!

8 tháng trước