"You are going to control this car."

Dịch:Bạn sẽ điều khiển chiếc xe này.

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.