"יש לי רגש שמחר יהיה גל חום."

Translation:I have a feeling that tomorrow will be a heat wave.

August 28, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/synp
  • הרגשה
  • תחושה

רגש = emotion

August 28, 2016
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.