Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tốc độ"

Dịch:The speed

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 942

có ai bị lỗi này không? "Tốc độ" đánh "The speed" máy báo sai hiện đáp án khác là "speed" đánh "speed" máy báo đúng và hiện đáp án khác là "the speed"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 14

Đó chỉ là gợi ý thêm những đáp án khác cho bạn biết thôi, còn đáp án của bạn vẫn đúng và được Duolingo chấp nhận nhé.

2 năm trước