Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/huynguyen61

cách sử dụng the-a-an

cho em hỏi các sử dụng the an a sao cho đúng ạ em cảm ơn

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/...Steve...

Sử dụng a khi đứng trước 1 danh từ có chữ cái đầu là phụ âm.

Sử dụng an khi đứng trước 1 danh từ có chữ cái đầu là nguyên âm.

Sử dụng the trước tên một sự vật đã biết trước

2 năm trước