Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She went on speaking."

Dịch:Cô ấy đã tiếp tục nói.

0
1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 905

từ câu trên suy ra : She went on eating .= Cô ấy đã tiếp tục ăn. có được không nhỉ

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dokien512

Đánh dấu

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/SoiiJunKim

Tại sao went là đã tiếp tục nhỉ

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

"Go" nghĩa là "đi" thì ai cũng biết rồi. Giờ bạn học thêm cấu trúc " go on + V_ing" nghĩa là" tiếp tục việc gì đó"

3
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/DTThanhTrn

went là cột 2 quá khứ của từ go. Có 3 cột từ tổng cộng : go - went - gone

1
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tic305409

Went k có nghĩa là tiếp tục mà went on mới có nghĩa là tiếp tục nha. Cái này là Phrase verb, các bạn có thể tìm hiểu thêm.

0
Trả lời2 tháng trước