Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I know that girl."

Dịch:Tôi biết cô gái đó.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AkagamiWolf

tôi biết cô ta zz

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hong6c

Mình đúng :))

8 tháng trước