Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That person does not belong to the group."

Dịch:Người đó không thuộc về nhóm.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgocMinhCuTe

bây giờ mới đúng tại mình muốn xem có mấy câu làm lại 9 laaf đáp án 9 cau hê 9 làn câu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/keyone.kurin

người kia không thuộc về nhóm ! cũng được sao lại sai vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GreatTran
GreatTran
  • 13
  • 9
  • 5
  • 3
  • 3

"That person" vẫn có nghĩa là người kia mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dangtrunghieu255

người đó thì không thuộc về nhóm.. dư chữ thì cũng sai :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiepNguyen568476

người đó không còn thuộc về nhóm

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/jack269705
jack269705
  • 24
  • 18
  • 112

Thay group= team đc ko mọi người

1 tuần trước