"Những tài liệu ở trên bàn."

Dịch:The documents are on the desk.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BinhDang2018

mới đầu định ghi là desk rồi. mà nghĩ lại chắc doulingle sẽ không dùng đâu, nên nhập là table. chương trình cũng cho qua. và đáp án là desk. chính xác luôn.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Table is not accepted

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.