https://www.duolingo.com/...Le_Le...

Truyện ngụ ngôn song ngữ Anh-Việt(p1)

Con khỉ và hai con mèo

Once upon a time two cats found a piece of cheese and cut it into two pieces. But one piece was slightly bigger than the other. Both the cats wanted the bigger piece. Then they went ton a monkey and asked to sort out the matter.

The monkey said, "Don't worry. I'll make both the pieces equal. Then it took a bite from the bigger piece. But this made the other piece larger. So it took a bite from the other piece. This continued till the pieces became very small.

Seeing this, the cats pleaded, "Sir! We are satisfied. Let us have the pieces now."

The shrewd monkey replied, "This is my fee for sorting out the problem." Saying this, it gobbled up the remaining cheese.

<pre> Source: Kids Front </pre>

Con khỉ và hai con mèo

Một ngày nọ có hai con mèo tìm thấy một miếng pho mát và chúng cắt nó thành hai mảnh. Nhưng một mảnh hơi lớn hơn mảnh còn lại. Cả hai con mèo đều muốn miếng to hơn. Rồi chúng đến gặp một con khỉ và hỏi để phân chia giúp chúng.

Con khỉ nói," Đừng lo lắng gì hết, tôi sẽ làm cho cả hai miếng bằng nhau. Su đó nó đã cắn một miếng từ miếng to hơn. Nhưng điều này đã làm cho miếng bánh khác lớn hơn. Vì thế nó lại cắn một miếng từ một mẩu bánh khác. Điều lại tiếp tục lại dẫn đến miếng bánh trở nên rất nhỏ.

Hãy nhìn này, những con mèo kêu lên," Anh, Chúng tôi đã cảm thấy hài lòng, Hãy đưa chúng tôi những chiếc bánh ngay bây giờ".

COn khỉ đã đáp lại khôn ngoan," Đây là tiền thù lao của tôi để giải quyết vấn đề. Khi nói lên điều này, nó vẫn đang ngấu nghiến miếng bánh pho mát.

<pre> Dịch bởi: GiangLe </pre>

Tổng hợp bởi lione_chan Phiên dịch bởi GiangLe

Mong các bạn ủng hộ!

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chii_be

cx đc đó nhưng lần sau bạn tự dịch sẽ hay hơn. Nếu từ chưa bt thì tra từ điển

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lovelygirl_2004

mk thích

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Chii_be

nhưng dù sao cx like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Phong_

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Uzumaki_Naruto_

1like for you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-AcE.k7
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 6
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2

Nên chèn ảnh vào nhé

10 tháng trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.