"Like a mirror"

Dịch:Như một cái gương

August 30, 2016

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ducthinhbk2003

"Thích một cái gương?"


https://www.duolingo.com/profile/Mylife88

Ta suýt sai..


https://www.duolingo.com/profile/HThTrang11

Sao like lại là như nhỉ, phải là thích chứ, chắc là có nghĩa khác


https://www.duolingo.com/profile/trantuanminh

Vì từ like còn nghĩa khác nữa chứ đâu chỉ có một nghĩa đâu


https://www.duolingo.com/profile/Hngnguyn712900

Thích một cái gương đúng mà sao sai được hình như là giống một cái gương thì phải


https://www.duolingo.com/profile/anhduy643080

Like a mirror Như một cái gương


https://www.duolingo.com/profile/Hc3Rp

Khi nào dùng like, khi nào dùng as vậy ak?


https://www.duolingo.com/profile/huynhphudt

Như một tấm gương

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.