"Ω"

Translation:omega

8/30/2016, 7:08:45 PM

9 Comments


https://www.duolingo.com/Dejo
 • 20
 • 17
 • 14
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2

Why was ωμεγα marked wrong?

10/27/2016, 2:34:54 PM

https://www.duolingo.com/danibozzi97
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2

because we are supposed to give the english translation here

5/19/2017, 5:27:50 PM

https://www.duolingo.com/Snommelp
 • 24
 • 22
 • 22
 • 21
 • 21
 • 20
 • 18
 • 17
 • 14
 • 4

The discussion section for "translate to English" doubles as the discussion section for listening exercises, so it's entirely possible Dejo was asked to "type what you hear"

5/19/2017, 5:31:22 PM

https://www.duolingo.com/otsogutxi
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 16
 • 12
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5

I was waiting for this one:)

8/30/2016, 7:08:45 PM

https://www.duolingo.com/Snommelp
 • 24
 • 22
 • 22
 • 21
 • 21
 • 20
 • 18
 • 17
 • 14
 • 4

...and this is why I don't like listening exercises in the alphabet unit. Spelled it out, got marked wrong.

1/8/2017, 4:53:09 PM

https://www.duolingo.com/SariahLily
 • 22
 • 12
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 83

I think it's fixed now. :) (May 2017)

5/5/2017, 8:53:29 PM

https://www.duolingo.com/BasicallySilver

Everyone should know this lol

5/5/2017, 8:53:00 PM

https://www.duolingo.com/Rae.F
 • 22
 • 18
 • 15
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1859

It's the symbol for "Ohm", the SI unit of electrical resistance.

10/5/2017, 10:55:36 PM

https://www.duolingo.com/RoRaphDu8

the end

11/26/2017, 12:52:04 AM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.