"Ο αετός τρώει πίνει νερό."

Translation:The eagle drinks water.

August 31, 2016

4 Comments
This discussion is locked.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.