"Ο αετός τρώει πίνει νερό."

Translation:The eagle drinks water.

8/31/2016, 10:13:22 AM

11 Comments


https://www.duolingo.com/LongHenry
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 16
 • 16
 • 16
 • 16
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 1106

error this sentence contains eats and drinks.

8/31/2016, 10:13:22 AM

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 318

Thank you we'll edit it.

8/31/2016, 10:20:18 AM

https://www.duolingo.com/Theo_Matrakas
 • 14
 • 12
 • 10
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3

Thanks for the report! The sentence was replaced :)

8/31/2016, 11:26:06 AM

https://www.duolingo.com/spikypsyche
 • 24
 • 21
 • 20
 • 20
 • 20
 • 18
 • 15
 • 13
 • 11
 • 6
 • 4
 • 742

Still here

9/3/2016, 5:51:02 PM

https://www.duolingo.com/Theo_Matrakas
 • 14
 • 12
 • 10
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3

Hmmm really? I don't know what has happened :( We deleted the sentence and the system says that it has been removed :|

9/3/2016, 5:57:58 PM

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 318

But I thought I deleted it as soon as I saw it the other day. What's going??? These sentences have a life of their own. Ok, we'll get out the silver sword or whatever they use for vampires.

9/3/2016, 9:58:04 PM

https://www.duolingo.com/AlonBrand
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 6
 • 4
 • 3

still here

9/13/2016, 11:41:01 AM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.