"Ναι, αυτός είναι ένα αγόρι."

Translation:Yes, he is a boy.

8/31/2016, 4:58:55 PM

5 Comments


https://www.duolingo.com/LICA98
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 738

lol no means yes in Greek?

8/31/2016, 4:58:55 PM

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 319

Yes, (ναι) has caused a lot of confusion. :-))

8/31/2016, 5:31:30 PM

https://www.duolingo.com/Baykush7
 • 8
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • Can you tell me how to say "yes" in Greek?
 • Nah.
 • OK thank you.
9/10/2016, 4:48:01 PM

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 319

Ναι sounds like "hay", may, tray..." Pretty straight forward.

9/10/2016, 4:57:15 PM

https://www.duolingo.com/Sterrana1998

Actually, Julio is closer to the correct pronounication. It's actually pronouced "neh."

9/10/2016, 7:28:28 PM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.