"Wewillcontinueeating."

Dịch:Chúng tôi sẽ tiếp tục ăn.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Tào lao khi ko dùng we are going to continue eating đc

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.