Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will continue eating."

Dịch:Chúng tôi sẽ tiếp tục ăn.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

Tào lao khi ko dùng we are going to continue eating đc

3 tháng trước