"Αυτός τρώει."

Translation:He eats.

September 1, 2016

2 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Hojinkie

What is the relationship between τρώει and τρώγει? And I'm assuming whatever the reason, it's the same reason for τρώω/τρώγω and τρως/τρώγεις.


https://www.duolingo.com/profile/Vassilis3

«τρώγω» is an older form, however it is still in use and survives in the passive voice of the verb «τρώγομαι»

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.