"My dog is dirty."

Dịch:Con chó của tôi thì bẩn.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoang440223

Con chó của tôi bẩn , sao cũng sai

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/HngNguyn967868

con chó của tôi thì dơ bẩn mà cho sai

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/wuyson123

kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/win2009

Con chó của tôi bẩn là sai hay đúng

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/kuccu

Chó của tôi bẩn

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/T.O.PBigBa1

mà cũng sai

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/trngnguync4

me too

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Chu957704

b

9 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.