1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "This cannot be the truth."

"This cannot be the truth."

Translation:To nie może być prawda.

September 1, 2016

7 Comments


https://www.duolingo.com/profile/BrianH71

Why is prawda in the nominative here? I would have thought it would be genitive because of the 'nie' operating on what would have been accusative.


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

The positive sentence would still have Nominative, because it is only a slightly changed "This is Y" sentence: This is truth -> This is not truth -> This cannot be the truth.

"This cannot be a bear" would similarly just be "To nie może być niedźwiedź".


https://www.duolingo.com/profile/BrianH71

OK thanks, I didn't know the "This is Y" can vary that much.


https://www.duolingo.com/profile/mishemplushem

oh good Lord, it's the exact opposite of what we have in Russian


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

Well, the thing is that it's a sentence that starts with the dummy pronoun "to", if instead of this pronoun there was a noun phrase/personal pronoun, Y would take Instrumental.


https://www.duolingo.com/profile/HelbentForleder

Czemu nie narzędnik: To nie może być prawdą. Wydaje mi się, że 'prawda' jest rzeczownikiem w tym przypadku. Niestety, bardzo często źle używam tych przypadków.


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

Tak, jest rzeczownikiem, ale na początku zdania nie ma frazy rzeczownikowej (noun phrase), tylko zaimek (pronoun) "to". Dlatego to nie jest "X is Y" z Y w narzędniku ale "This is Y" z Y w mianowniku.

Choć wydaje mi się że być może w mowie potocznej (casual, everyday speech) "To nie może być prawdą" byłoby ok. Ale lepiej używać całkowicie poprawnego zdania "To nie może być prawda!"

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.