"Ένα κορίτσι"

Translation:A girl

September 1, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/MarksAaron
Plus
 • 20
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 16
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 4
 • 4
 • 88

What is the difference between ένα and μία? They both seem to be feminine.

September 1, 2016

https://www.duolingo.com/nphx2
 • 13
 • 13
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 4

The former is neuter and so is κορίτσι.

September 1, 2016

https://www.duolingo.com/Theo_Matrakas
 • 14
 • 12
 • 10
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3

(το) κορίτσι is grammatically neuter gender, although a girl is a female. It is a Greek irregularity!

September 1, 2016

https://www.duolingo.com/MarksAaron
Plus
 • 20
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 16
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 4
 • 4
 • 88

Ahh, I see, like "das Mädchen" in German. Ευχαριστώ :)

September 1, 2016

https://www.duolingo.com/alantrousers
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

Yes, very much like that. The same seems to apply to the Greek for boy, which also appears to be neuter (to agori).

September 3, 2016

https://www.duolingo.com/OsoGegenHest
 • 17
 • 15
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 6
 • 5
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2

It's the general tendency for words for children to be neuter, e.g. das Kind.

September 8, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.