"Η Ιταλία είναι κοντά στην Ελλάδα."

Translation:Italy is near Greece.

September 1, 2016

5 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/sa41

Italy is close to Greece.


https://www.duolingo.com/profile/Taniathasta

Γιατι δεν δέχεστε την ερμηνεία ''Hellas'' για την Ελλάδα ως σωστή; Απαντείστε μου, παρακαλώ


https://www.duolingo.com/profile/Theo_Matrakas

Επειδή το μάθημα βασίζεται σε ρεαλιστικά ελληνικά και αγγλικά κατά τη δημιουργία του μαθήματος είχαμε επιλέξει να δεχτούμε ως σωστές κυρίψς τις λέξεις λέξεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή. Η λέξη Hellas χρησιμοποιείται πολύ σπάνια και για συγκεκριμένες περιπτώσεις στην αγγλική και για αυτό την είχαμε παραλείψει

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.