"Το χωράφι έχει πράσινο χρώμα."

Translation:The field is green.

September 1, 2016

7 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/daph03ne

The literal translation "the field has a green color" should also be accepted.


https://www.duolingo.com/profile/AneurinEE

Shouldn't the translation of "The color of the field is green" be το χρώμα του χωραφιού είναι πράσινο?


https://www.duolingo.com/profile/GinoCanlas

"The field has green color" is grammatically incorrect in English. It has A green colour.


https://www.duolingo.com/profile/Veronykah3

Why not "το χωράφι είναι πράσινο χρώμα"?


https://www.duolingo.com/profile/G.Georgopoulos

It would be "Το χωράφι είναι πράσινου χρώματος" (=of green color), but I believe it sounds weird in English as well. In Greek, at least, it would sound ok(?) when describing a car, a wall, clothing or something like that.


https://www.duolingo.com/profile/Frances900805

The field is green...would it not just be το χωράφι ειναι πράσινο?? Ι wrote for the translation of Το χωράφι εχει πρασινο χρωμα"...the field is green in colour" and was marked wrong...


https://www.duolingo.com/profile/Swish755393

One should be able to say 'the field is green in colour'.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.