"Szegény állat!"

Translation:Poor animal!

September 2, 2016

7 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Bastette54

Interesting. So szegény means poor in both senses of the word - having little money, or evoking pity/compassion?


https://www.duolingo.com/profile/jsiehler

Yes. And if you put a diminutive ending on it, you can get Szegényecske!, for "poor little thing!"


https://www.duolingo.com/profile/vvsey

More like "szegényke", or "szegénykém". I have never heard "szegényecske" before. :)


https://www.duolingo.com/profile/jsiehler

Talán azért jutott eszembe, mért a nyelv gyakorlati használatát nagyrészben egy nyolcéves magyar lánytól tanultam. Így került szókincsembe néhány lehető, de furcsa, vagy gyerekies, szó. De látom a weben hogy ezt a szót mások is írták már, ha csak ritkán is.


https://www.duolingo.com/profile/vvsey

Understood, teljességgel érthető. :) These words are not wrong, some of them are cute, there is nothing wrong with them. But they are unusual.

If you don't mind me correcting a couple of mistakes:

"mért" - should be "mert"
"lehető" - should be "lehetséges"


https://www.duolingo.com/profile/jsiehler

Nem bánom, hogy javítod! Azért vagyunk itt, és köszönöm. Tudom hogy a "mert" szó helyett mért-et írni az egyik gyakori hibám.


https://www.duolingo.com/profile/vvsey

Igen, két helyen láttam, azért szóltam. :) "Mért" is another version of "miért". Or it can be the past tense form of "mérni" - to measure.

Learn Hungarian in just 5 minutes a day. For free.