"Καλό σουτ!"

Translation:Nice shot!

September 2, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/AneurinEE
Plus
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 24
 • 24
 • 21
 • 20
 • 20
 • 18
 • 18
 • 14
 • 7
 • 1915

If this is referring to e.g. in football someone making an attempt on goal, then the English is "good shot" not "good shoot".

September 2, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 327

Yes, it seems we fell into a reverse Grenglish trap.:-) I just added it. Many thanks.

September 2, 2016

https://www.duolingo.com/Daniel569569
 • 22
 • 18
 • 14
 • 13
 • 5

Agree

August 27, 2017

https://www.duolingo.com/Nicole966706

Good shot?

November 22, 2017

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 327

Yes, that is also correct and one of the accepted translations.

November 22, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.