"Αυτή είναι μια γυναίκα."

Μετάφραση:She is a woman.

September 2, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.