"I have a green turtle."

Dịch:Tôi có một con rùa màu xanh lá cây.

2 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgokhaMinh

''Cứ tiếp tục đi vậy''! Khi nào học là gặp! Chán muốn nổ banh nhà!!!(hihi!)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thaDMg

Chịu oài nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Liu387881

Đúng vậy cứ phải là màu xanh lá cây cơ

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguyen188732

Tôi có một con rùa màu xanh lá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/toC8io

Xanh lá cây mới chịu

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/vian0308

"Tôi có một con rùa xanh". Thế mà sai sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LuongHien4

Hệ thống thấy chán chán rồi

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ichigokatsu

xanh không được sao???lại còn phải xanh lá nữa^^^

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Duong916356

Phai do tieng anh

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/xngrng5

Tôi có một chú rùa màu xanh lá cây sao lại sai nhỷ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhongShin1
PhongShin1
  • 16
  • 8
  • 3
  • 226

Xanh lục thì sao :(

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanhaian

I have a green turtle

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanhaian

Fuck turtle

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.