Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have a green turtle."

Dịch:Tôi có một con rùa màu xanh lá cây.

1 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgokhaMinh

''Cứ tiếp tục đi vậy''! Khi nào học là gặp! Chán muốn nổ banh nhà!!!(hihi!)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaDMg

Chịu oài nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Liu387881

Đúng vậy cứ phải là màu xanh lá cây cơ

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguyen188732

Tôi có một con rùa màu xanh lá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vian0308

"Tôi có một con rùa xanh". Thế mà sai sao?

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/LuongHien4

Hệ thống thấy chán chán rồi

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/kanzaiki_mizuki

xanh không được sao???lại còn phải xanh lá nữa^^^

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Duong916356

Phai do tieng anh

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/xngrng5

Tôi có một chú rùa màu xanh lá cây sao lại sai nhỷ

5 ngày trước