"Podemos llegar en dos minutos."

翻译:我们能到达在两分钟.

September 2, 2016

1 条评论


https://www.duolingo.com/profile/Donny750411

应该翻译成: 我们能在两分钟之内到达

September 2, 2016
每天 5 分钟就能学西班牙语了!且完全免费!