"Οι γάτες των γυναικών"

Translation:The women's cats

September 2, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/romualdGyorgy

How would ''The cats of the (one) woman' be?

September 2, 2016

https://www.duolingo.com/panagiotis_ts

Οι γάτες της γυναίκας. :-)

September 2, 2016

https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck

I was about to ask something similar, so just to confirm:

η γάτα της γυναίκας= the woman's cat Οι γάτες της γυναίκας= the woman's cats η γάτα των γυναικών= the women's cat Οι γάτες των γυναικών= the women's cats

Correct?

September 4, 2016

https://www.duolingo.com/panagiotis_ts

Yes! All of them are correct. :-)

September 5, 2016

https://www.duolingo.com/Daniel147471

Nice one! I printscreen this one to have in worst case my memory fails me :)

June 28, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.