"Τα αγόρια κοιτάζουν το δίχτυ."

Translation:The boys are looking at the net.

September 2, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/Pok
 • 25
 • 25
 • 25
 • 18
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2

Apparently, The boys look at henet. is correct, but The boys look at the net is not. Reported.

September 2, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.