"Γράψαμε πολύ καλά!"

Translation:We wrote very well!

September 2, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/D_..
Mod
  • 25
  • 17
  • 12
  • 11
  • 4

For anyone wondering what the meaning of this sentence is, it answers the question "How did you do on the exam/test?" = "Πώς τα πήγατε στο διαγώνισμα/τεστ;" or simply "Πώς γράψατε;"

September 2, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.