Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cuộc tranh luận"

Dịch:The argument

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daotienxanh

Khi trả lời the argument thì sai nhưng khi trả lời argument thì thêm đáp án khác là the argument.

2 năm trước