"Why do you not forgive yourself?"

Translation:Vì sao bạn không tha thứ cho bản thân mình?

2 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/thetant
thetant
  • 17
  • 13
  • 4
  • 3

"Vì đâu bạn không tha thứ cho bản thân" cũng đúng mà mod ơi.

2 years ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.