"Ποιος είναι αυτός;"

Translation:Who is this?

September 3, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/GreekEman2018

How would you say "which is this?" ?

October 6, 2018

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
  • 25
  • 17
  • 12
  • 11
  • 4

Ποιο είναι αυτό; since it refers to a thing.
You can still refer to masculine/feminine things with ποιος/ποια but you need the right context: Ποια είναι η σαλάτα μου;

October 6, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.