"Ποιος είναι αυτός;"

Translation:Who is he?

September 3, 2016

3 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/cPR512

Ποιός είναι αυτός; Who is this? Or he?


https://www.duolingo.com/profile/GreekEman2018

How would you say "which is this?" ?


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Ποιο είναι αυτό; since it refers to a thing.
You can still refer to masculine/feminine things with ποιος/ποια but you need the right context: Ποια είναι η σαλάτα μου;

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.