Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Ryan.02

Ryan's collection of Immersion articles

Từ hôm nay Immersion sẽ có các văn bản dịch đc up bởi mình a .Đây là topic mình tổng hợp các văn bản đó a . Hãy follow topic này để được cập nhật thêm các văn bản dịch nhé a.


En a Vi

a September 5 |2/9/2016|

a Fun USA Facts for Kids - Interesting Information about the United States of America |2/9/2016|

a Lunch with God |3/9/2016|

a Sand and Stone |3/9/2016|

a Faded (Alan Walker song) |4/9/2016|

a Rice production in Vietnam threatened by climate change |5/9/2016|

a iPhone 7 |10/9/2016|

a Are human beings getting smarter? |13/9/2016|

Vi a En

Updating...


a Mong mọi người trong khi dịch đừng lạm dụng DuoBot và tuân thủ quy định

4
1 năm trước
51

14 Nhận xét