Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi biết nó là mới đây."

Dịch:I know it is recent.

0
1 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngoclanvn

Nghe tiếng Việt đã thấy kỳ kỳ sao đó

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngodennhatrang

Nghĩa theo tiếng việt là: gần đây tôi mới biết (đến) nó, (không phải là biết từ lâu rồi)

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/mivanthan

Does it have the same meaning with "I KNOW IT IS NEW"?

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaThoTrinh

Yes. I think so.

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/phc621916

New là tính từ còn recent là trạng từ dùng trong câu

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Chưa hiểu về nghĩa tiếng Việt, cùng cấu trúc tiếng Anh của câu này!

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiHin1

recent

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/ducbjm1810

nghe nó cứ củ chuối sao ý

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

0
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 22
  • 11

I know it is recent

0
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Phân tích câu đề bài cho thì: "Tôi biết nó" là chủ ngữ, "là" là động từ (tobe), "mới đây" là tính từ chỉ thời gian. Vì vậy đáp án là hợp lý. Nếu đề bài cho: "tôi biết nó mới đây" ("tôi" là chủ ngữ, "biết" là động từ) thì ta sẽ dịch: I know it recently. Đó là lý do vì sao các đáp án luôn dịch động từ "tobe=là, thì" để ta biết rõ đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ trong 1 câu để dịch cho đúng. Tóm lại, những bạn nào chê ad dịch "tobe= là, thì" là thừa thãi thì hãy suy nghĩ lại nhé :)))

0
Trả lời2 tuần trước

https://www.duolingo.com/ngtunanh13

I hate this think

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtuan1066

Đọc câu tiếng Việt, không biết dịch ra tiếng Anh sao luôn. Thế là dịch đại, đương nhiên máy báo sai. Sau khi đọc đáp án mới biết câu tiếng Việt rất.. sàm láp.

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Không đủ trình độ để hiểu thì nên học hỏi thêm, ở đó mà chê "sàm láp"

2
Trả lời7 tháng trước