"Tôi biết nó là mới đây."

Dịch:I know it is recent.

2 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong806414

Phân tích câu đề bài cho thì: "Tôi biết nó" là chủ ngữ, "là" là động từ (tobe), "mới đây" là tính từ chỉ thời gian. Vì vậy đáp án là hợp lý. Nếu đề bài cho: "tôi biết nó mới đây" ("tôi" là chủ ngữ, "biết" là động từ) thì ta sẽ dịch: I know it recently. Đó là lý do vì sao các đáp án luôn dịch động từ "tobe=là, thì" để ta biết rõ đâu là chủ ngữ, đâu là vị ngữ trong 1 câu để dịch cho đúng. Tóm lại, những bạn nào chê ad dịch "tobe= là, thì" là thừa thãi thì hãy suy nghĩ lại nhé :)))

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngoclanvn

Nghe tiếng Việt đã thấy kỳ kỳ sao đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngodennhatrang

Nghĩa theo tiếng việt là: gần đây tôi mới biết (đến) nó, (không phải là biết từ lâu rồi)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thnoku

Sao mình lại hiểu là như vầy: Vd cái chén ăn cơm, tôi biết là nó mới mua đây này, không phải là cũ rồi"

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/mivanthan

Does it have the same meaning with "I KNOW IT IS NEW"?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaThoTrinh

Yes. I think so.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/phc621916

New là tính từ còn recent là trạng từ dùng trong câu

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Chưa hiểu về nghĩa tiếng Việt, cùng cấu trúc tiếng Anh của câu này!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BiHin1

recent

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ducbjm1810

nghe nó cứ củ chuối sao ý

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 830

I know it recently

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.