"What is quality?"

Translation:Co to jest jakość?

September 3, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/Godzilla93

Czy można dodać "Czym jest jakość"? Wydaje mi się, że również jest poprawną odpowiedzią.

September 3, 2016

https://www.duolingo.com/Emwue

Dodane, dzięki. :) Kurs miewa czasem opóźnienia w stosunku do zmian wprowadzonych w Inkubatorze, więc może minąć parę godzin/dni zanim ta opcja będzie akceptowana.

September 3, 2016

https://www.duolingo.com/va-diim

I don't quite understand. Why must the word to be in the translation?

October 28, 2016

https://www.duolingo.com/Jellei

"Co jest jakość?" doesn't make sense, "Co jest jakością?" - seems rather weird, "Czym jest jakość?" is perfectly fine. But in the default version, "to" is needed. "jest" may be omitted, but I'd recommend keeping it.

The best way to write this would be: Co to jest "jakość"? - as in fact, you are asking for a definition of a word.

October 29, 2016

https://www.duolingo.com/va-diim

Yeah you're right, we could say Ćto eto kaciestwo, or Kaciestwo eto ćto, so Co to jakość would've made sense to me. I was thinking in English with jest="is" but I forgot about the instrumental case after być--big mistake, but I agree that the instrumental doesn't work in this case, Ćto jest kaciestwom?

We wouldn't say Ćto eto jest' kaciestwo or Ciem jest' kaciestwo in Russian, though. The best usage would be Ćto znacit kaciestwo?.

October 29, 2016
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.