"Αυτό είναι το ποτήρι σου."

Translation:This is your glass.

September 3, 2016

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Blunder9

Why is the possive version of δικο used sometimes but not others? Why is this sentence not rather interpreted; "this is the glass you"?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Δικό μου is emphatic in the same way "my own" is in English. Here we don't have an emphatic sentence.
I'm afraid I do noy understand the second question. "This is the glass you" is not correct English, but "this is the glass of yours" is correct English and a word-for-word translation.


https://www.duolingo.com/profile/Blunder9

If there is no δικο, how does σου become posessive "your"?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Το πιάτο μου=my plate
Το πιάτο σου=your plate
Το πιάτο του/της=His/her plate
Το πιάτο μας=Our plate
Το πιάτο σας=Your plate
Το πιάτο τους=Their plate

As you can see, definite article + noun + μου/σου/του etc is the normal possessive my/your/his etc.

Το δικό μου πιάτο= My (own) plate
Το δικό σου πιάτο= Your (own) plate
Το δικό του/της πιάτο=His/Her (own) plate
Το δικό μας πιάτο=Our (own) plate
Το δικό σας πιάτο=Your (own) plate
Το δικό τους πιάτο=Their (own) plate

So δικό + μου/σου/του etc + noun is emphatic, as my (own) is in English.

Το πιάτο είναι δικό μου=The plate is mine
Το πιάτο είναι δικό σου=The plate is yours
Το πιάτο είναι δικό του/της=The plate is his/hers
Το πιάτο είναι δικό μας=The plate is ours
Το πιάτο είναι δικό σας=The plate is yours
Το πιάτο είναι δικό τους=The plate is theirs

In that kind of syntax noun + form of είναι + δικό μου/σου etc is translated as mine/yours/his etc.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.