"Ο άντρας τρώει κοτόπουλο."

Translation:The man eats chicken.

2 years ago

7 Comments


https://www.duolingo.com/PikachuSnowman

Because there is no 'ena' or 'to,' does this imply the sentence must be translated as 'eats chicken?'

2 years ago

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4
 • 229

he eats (some) chicken = αυτός τρώει κοτόπουλο

he eats a chicken = αυτός τρώει ένα κοτόπουλο

he eats the chicken = αυτός τρώει το κοτόπουλο

2 years ago

https://www.duolingo.com/PikachuSnowman

Got it. Thanks!

2 years ago

https://www.duolingo.com/Sollihein
 • 19
 • 16
 • 15
 • 14
 • 11
 • 11
 • 6
 • 5

Sorry if I should have asked when learning the verb to eat instead: is τρώει pronounced 'tro-ee'? Because it's hard to listen to and I hear 'tro-' all the time.

2 years ago

https://www.duolingo.com/torowan
 • 24
 • 18
 • 11
 • 6
 • 6
 • 2
 • 193

If you are on a browser, hover over the word τρώει and you'll hear just that word. The ώ is accented and lasts longer than the ει, but they're both there.

2 years ago

https://www.duolingo.com/Matt22228
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5
 • 4

Kotopolo reminds me of pollo in Spanish, which means chicken.

5 months ago

https://www.duolingo.com/kolobarojimbo

Also poulet in french probably related (¿)

4 months ago
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.